سلام به دوستان حیوون دوست و عزیز.

راستشو بخواین من یدون توله یا بزرگ ژرمن شپرد میخواستم برای واگزاری رشتم هم کامپیوتره ولی خوب به سگ میرسم و مراقبت میکنم و صاحب خوبی هم میشم

عاشق سگ ها هستم مخصوصا نژاد ژرمن شپرد.

اگر کسی بود ایدی منو اد کنه یا پیام خصوصی بده واقعا احتیاج دارم خانوادم هم سگ دوست هستن مخصوصا اگر این نژاد باشه

که برادرمم عاشق این نژاده. ممنون