زندگی دوستانه اسب آبی و تمساح/ فیلم

اسب*های آبی،* بدون هیچ ترسی، حتی با لذت به سراغ تمساح*ها می*روند. عجیب این که تمساح*ها هم به حضور آن*ها توجهی نمی*کنند و حتی به بچه اسب*های آبی هم حمله نمی*کنند. راز این زندگی مسالمت*آمیز چیست؟
بهنوش خرم*روز:* تمساح*ها شکارچیان خطرناکی هستند. آن*ها با آرواره*های قوی خود هر موجودی را به وحشت می**اندازند. اما چه می*شود که گاهی از خیر شکار می*گذرند؟

همان*طور که در فیلم نشنال*جئوگرافیک می*بینید،* درست وقتی تمساح*ها سرگرم تقسیم گوشت شکار بین خود هستند و بر سر آن با هم نزاع می*کنند،* سر و کله اسب*آبی پیدا می*شود. هنوز برای دانشمندان یک معما است که چرا اسب*های*آبی به این موجودات ترسناک، درست در زمانی که از همیشه وحشی*تر و خونخوارتر به نظر می*رسند، نزدیک می*شوند و شروع می*کنند به لیسیدن پوست یا بهتر است بگویم فلس*های تمساح*ها! آن*چه واضح است این است که اسب*آبی این کار را با رغبت یا حتی لذت انجام می*دهد.

از سوی دیگر، *این سوال مطرح است که چرا تمساح*ها واکنشی نسبت به اسب*های آبی نشان نمی*دهند و مثلا چرا آن*ها را شکار نمی*کنند یا به آن*ها حمله نمی*کنند. برخی ممکن است بگویند چون اسب آبی خطری برای تمساح ندارد و یک گیاهخوار بی*آزار است. آیا این دلیل کافی است؟ مگر آهوها گوشت*خوار یا خطرناکند؟

عده*ای دیگر ممکن است بگویند که اسب آبی از تمساح قوی*تر است و تمساح می*داند که نمی*تواند از عهده شکار این موجود سنگین و قوی بربیاید. اما در قسمت دوم فیلم می*بینید که یک بچه اسب آبی، چطور با فلس*های یک بچه تمساح سرگرم است و سایر تمساح*ها که در مقایسه با بچه اسب آبی،* غول*پیکرند،* حتی توجهی هم به حضور او ندارند و در عمل هیچ کاری نمی*کنند،* در حالی که می*توانند با یک حرکت، بچه اسب آبی را از پای دربیاورند. این زندگی مسالمت*آمیز تمساح*ها و اسب*های آبی، علامت سوال بزرگی در زندگی این دو حیوان است.

http://khabaronline.ir/news-140842.aspx