عکس: احسان آخانی
دیده بان حقوق حیوانات: آیا وقتی در یک استان خرسی به قفل و زنجیر کشیده می شود و مسوولین سازمان حفاظت محیط زیست هیچ برخوردی نمی کنند، کشتن خرس در سمیرم عجیب است؟
آنچه در این گزارش می بینید، تصاویر ارسالی احسان آخانی است از نمایشگاهی با عنوان انسان، حیوان، طبیعت که در اراک بر پاست. این نمایشگاه که سابقه فرار خرس در یکی از شهرها را نیز دارد با مجوزهای خاص اقدام به حمل، نگهداری و نمایش حیوانات در شرایط بسیار اسفناک می کند. این نمایشگاه مدتهاست مشغول سفر به استان های مختلف و نمایش حیوان آزاری است ولی این بار به بهانه آشنا کردن مردم با تنوع زیستی در اراک برگزار شده است!
به گزارش دیده بان حقوق حیوانات اداره کل محیط زیست استان مرکزی در این نمایشگاه غرفه ای به مساحت ۳۶ متر مربع داشته و مسوولین آن معتقدند با این فعالیت گامی دیگر در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست برداشته اند!
وقتی کار فرهنگی با مجوز سازمان محیط زیست بدون نظارت و اینگونه باشد، شکار خرس و پلنگ و انواع و اقسام حیوان آزاری به دست افراد نا آگاه جامعه چندان هم عجیب نیست.
شاید بد نباشد مسوولین سازمان حفاظت محیط زیست که به چنین آزارنمایی هایی مجوز فعالیت رسمی می دهند، تعریف خود از حیوان آزاری را جهت تنویر افکار عمومی ارایه و اعلام کنند در چه شرایطی با نگهداری گونه های حیات وحش برخورد می کنند.
فیلم زیر خرسی را نشان می دهد که برای آشنایی مردم با تنوع زیستی کشور، در قفسی تنگ از سر استیصال حرکاتی عصبی انجام می دهد. به گردن این خرس قفسی قفل و زنجیر فلزی بسته شده، قفل و زنجیری که مخصوص بستن ماشین و موتورسیکلت است!

فیلم نمایشگاه حیوان آزاری در اراک