جام جم آنلاين: نيمه‌هاي شب، قفل در آهني زيرزمين مي‌شكند و چند جفت چشم وحشت‌زده از پس تاريكي مي‌درخشد. همه حيوان وحشي‌اند، اما رمقي براي درندگي ندارند. گراز به ديوار نمور زيرزمين تكيه داده، گرگ گوشه‌اي افتاده، ميمون‌ها كز كرده‌اند و توله خرس، طاق‌باز كف زيرزمين خرناس مي‌كشد.

ماموران گارد براي نجات حيوانات زنداني در زيرزمين مانعي ندارند، حتي براي 2 سگ سياه شكاري حبس شده در اتاقك جاني نمانده كه به دست و پاي ماموران بپيچند. آنها همه بار خودروي گارد مي‌شوند و از ويلايي در كن مي‌رسند به پارك پرديسان و كلينيك بازپروري حيات‌وحش.
داستان اين گروه از پاافتاده، حكايت لشكر شكست خورده‌اي است كه به خاطر گرسنگي مغلوب شده‌اند؛ زندگي چند روز بدون آب و غذا در محيطي تاريك و نمور با قفلي بزرگ به در كه هر روزنه اميدي را كور مي‌كند. صاحب اين حيوانات حالا تحت تعقيب است‌. اگر همسايه‌ها صداي ناله حيوانات را از پس ديوارهاي ويلا نمي‌شنيدند، آنها در سكوت مرده بودند و تعقيب و گريزي پيش نمي‌آمد، اما حالا كه مردم همه چيز را گزارش داده‌اند، او متواري شده تا اگر آب‌ها از آسياب افتاد، يك بار ديگر در جايي ديگر اين كار را تكرار كند.رگ ندارد

بايد 2 ماهه بود و مادر نداشت ، اسير يک زير زمين تنگ شد و روزها گرسنه بود تا درد توله خرس پارک پرديسان را فهميد. روزي كه اين توله خرس قهوه‌اي را از ويلاي كن نجات دادند، او از هوش رفته بود. وقتي هم به كلينيك بازپروري رسيد، نفسش قطع شد. او رگ نداشت. سوءتغذيه رگش را آب كرده بود، اما به زور رگش را پيدا كردند و سرم به خوردش دادند.
حالا موهاي قهوه‌اي و خاك گرفته‌اش از آرنج تا مچ تراشيده است تا اگر باز هم از حال رفت، رگش را پيدا كنند و دوباره با سرم نجاتش دهند. اما او مادر مي‌خواهد، مادري كه ندارد، مادري كه تا به دنيا آمد ،كشتنش تا توله را از چنگش درآورند. خرس بي‌مادر، بي‌تاب است، مدام غرغر مي‌كند و ضجه مي‌زند.توله خرس هم‌قفس او هم بي‌مادر است، اما به بي‌تابي خرس كوچك‌تر نيست. او وقتي دو سه ماهه بود، شكارچيان مازندران مادرش را به گلوله بستند و او كه جسد خونين مادر را مي‌ديد، از ترس فراري شد و به سمت روستا آمد، اما آنجا سگ‌هاي گله امانش ندادند و ريختند روي سرش و تكه‌پاره‌اش كردند. وقتي او را به كلينيك بازپروري آوردند، شكمش دريده بود، اما درمان و جراحي جواب داد. رد نخ بخيه كه از زير گلو تا پايين شكمش كشيده شده، يادگار آن روزهاست.شاه بي‌جقه

لشكر لت و پار، عقاب‌هاي ساكن كلينيك حيات وحش آدم را ياد آنها مي اندازد. هر كدام از عقاب‌ها داستان خودشان را دارند. يكي در تله شكارچيان افتاده، يكي لاي كابل‌هاي برق گير كرده، يكي به دست دلالان پرنده فروخته شده، آن ديگري تير خورده، يكي هم وقتي در شهر سرگردان بوده، به دام آتش‌نشان‌ها افتاده؛ اما همه‌شان رسيده‌اند به پرديسان تا شايد زخم‌هايشان درمان شود و همان عقابي بشوند كه بودند، اما خيلي‌هايشان اين شانس را پيدا نمي‌كنند؛ آنها كه بال يا شاه پرشان را از دست داده‌اند، اميدي به بهبود ندارند، چون آزاد شدن با آن بال و پرهاي شكسته و پاهاي لنگان فقط مقدمه اسارتي دوباره است. اينها بهتر است تا آخر عمر قفس‌نشين باشند.بال رفتن نداري

دال سياه بودن، بال‌هاي بزرگ داشتن و بلندپرواز بودن جلوي اسارت را نمي‌گيرد. اين را در كلينيك حيات وحش مي‌شود فهميد. دال همان كركس است، اما بومي ايران، با آن جمجمه بدون پر و بدن قهوه‌اي رنگش. يكي از دال‌ها را شكارچيان زده‌اند با گلوله‌اي كه آنقدر كاري بوده كه حتي بعد از جراحي هم قدرت پرواز به او برنگشته.
نكته: خيلي از آدم‌ها محبت كردن بلد نيستند، وقتي بچه يك حيوان را مي‌بينند، محو بامزگي‌اش مي‌شوند و او را مي‌خرند، اما همين كه قد كشيد، ديگر دوستش ندارند و آواره‌اش مي‌كنند

حالا دال قهوه‌اي تك‌بال بايد تا زنده است در قفس بماند و پرواز ديگران را تماشا كند؛ هرچند او از كركس زخمي ساكن چند قفس آن طرف‌تر خوشبخت‌تر است. او را شكارچيان از پا درآورده‌اند، اما نه با مرگ كه با معلوليت و درد دائمي. ساچمه‌هاي مانده در بال و جمجمه اين كركس او را زمينگير كرده است، حتي نمي‌شود او را جراحي كرد؛ دست زدن به جمجمه و ساچمه‌هاي درونش مساوي است با مرگ كركس.گربه‌اي به نام گرگ

گرگ بي يال و دم و اشکم همين جاست در کلينيک.ظاهرش گرگ است با تمام هيبت يك گرگ، اما صاحبش دست‌آموزش كرده، مثل يك گربه. دور قفس مدام مي‌چرخد. او مشكل جسمي ندارد، دردش اين است كه ديگر گرگ نيست، دستي است، رام است، ديگر به درد طبيعت نمي‌خورد. مي‌گويند اگر در طبيعت رهايش كنند، بسرعت مي‌ميرد، چون گرگ‌ها ديگر قبولش نمي‌كنند و لقمه چربي هم براي آدم‌هاست. اين گربه گرگ‌نما اگر در اسارت بماند، برايش امن‌تر است.پلنگ از ياد رفته

اين اواخر در شاهرود جنگ بود؛ جنگ ميان روستاييان و پلنگ. پلنگ گرسنه به سمت روستا آمده بود، يعني روستا چند وقتي است بزرگ شده و به سمت قلمروي پلنگ رفته. پلنگ كه آمد روستاييان ترسيدند، از بيم دريده شدن گله. با بيل به سمتش دويدند. چند قبضه هم اسلحه آوردند. پلنگ وحشت‌زده به روستاييان حمله كرد و آنها با هول به سمت پلنگ. تير رها شد، به پاي پلنگ خورد، اما چنگال‌هايش از كار نيفتاد، آنها را به سر و صورت روستاييان كوبيد، اما جنگ مغلوبه شد. هر دو طرف از پا افتادند.
آنها براي مداوا به بيمارستان اعزام شدند و اين يكي براي درمان به پرديسان تهران. اما پلنگ تاب فاصله دور ميدان جنگ تا كلينيك را نياورد. او آنقدر خون از دست داد تا مرد. در كلينيك بازپروري جاي او خالي است.اين زخم خورده‌ها و آن فندقي

چنگر بي‌پا بايد چه كار كند؟ كاراكال با آن خاطرات تلخ اسارتش در طويله شيرازچه؟ مرغ ميناي دم‌بريده؟ مسوولان كلينيك بازپروري حيات وحش همه به فكر چاره‌اند. آنها بزودي براي چنگر يك پاي مصنوعي مي‌آورند. قارچ‌هاي كاراكال حبس شده در طويله را هم درمان كرده‌اند. مرغ‌هاي مينا با آن پر و بال‌هاي آشفته هم مداوا شده‌اند.
فقط مي‌ماند آهو با جراحت عميق دستي كه لاي تله گير كرده و اعصاب و تاندون‌هايش از گوشت و استخوان جدا شده. اگر زخم‌هاي او به دارو‌ها جواب دهد، آهو آماده بازگشت به زادگاهش مي‌شود؛ به دشت. اما اميد جوجه سارگپه براي بهبود زياد نيست. او با آن بدن كم‌‌پرش توان ايستادن روي دو پا را ندارد. كسي كه او را از دلالان پرنده خريده، رژيم غذايي‌اش را نمي‌دانسته، براي همين جوجه سارگپه كمبود كلسيم دارد، يعني مرض نرمي استخوان. اگر كلسيم‌درماني رويش جواب دهد، او هم دوباره روي پاهايش بلند مي‌شود و بال و پري باز مي‌كند و رو به آسمان مي‌رود، اما شانسش براي اين كار پنجاه ـ‌پنجاه است.در پارك پرديسان اوضاع براي همه حيوانات به اين بدي پيش نمي‌رود. اينجا خرس قهوه‌اي كوچكي زندگي مي‌كند كه چون در اسارت متولد شده، مايه مباهات مسوولان كلينيك است. اسمش فندقي است. متولد پرديسان تهران و فرزند خرس نر و ماده‌اي كه خودشان هم در اسارت به دنيا آمده‌اند. خانه جديد فندقي را يك خير دوستدار حيوانات ساخته است، جاي تقريبا راحتي است. او اينجا كنار مادرش خوشبخت است. برخلاف آن توله خرس بي‌مادر كه از تنهايي و درد بي‌مادري فريادهاي جگرخراش مي‌كشد و بي‌تابي مي‌كند. مي‌گويند اگر توله يتيم را پيش مادر فندقي بياوري، به احتمال زياد او را مي‌كشد.دوستي خاله خرسه

آدم‌ها محبت كردن بلد نيستند. وقتي بچه يك حيوان را مي‌بينند محو بامزگي‌اش مي‌شوند و او را مي‌خرند، اما همين كه قد كشيد و زمختي يك جانور بالغ را پيدا كرد، ديگر دوستش ندارند، پسش مي‌زنند و آواره‌اش مي كنند. خرج خورد و خوراك حيوانات هم بالاست. عده‌اي از همين خرج‌ها مي‌ترسند و حيوان را رها مي‌كنند، بعضي‌ها هم قصد جان او را مي‌كنند، ولي نه با آلت قتاله كه با گرسنگي دادن و مرگ تدريجي.كلينيك بازپروري حيات وحش جاي اين دست حيوانات هم هست. اينجا حيوانات آواره ساماندهي مي‌شوند تا اگر توان بازگشت به طبيعت را داشتند پس از درمان، راه زندگي طبيعي‌شان را بروند. اما توان اين مركز كم است، خيلي كمتر از حجم حيواناتي كه به دست آدم‌ها آزرده و اسير مي‌شوند. اين توان تا وقتي آدم‌ها توجيه نشوند كه خريد هر حيوان و آوردنش به خانه يعني انگيزه دادن به شكارچيان، همچنان كمتر هم مي‌شود.