همه ساله در روستای Feistritz اتریش جشنی با عنوان "جشن روستا" برگزار می شود که قدمت آن به سال 1630 بر می گردد.

به گزارش روزگارنو، در این جشن مردان مجرد جوان بر روی اسبهای زین دار سوار شده و از روی تعدادی بشکه چوبی پریده و به آنها با یک تیغه فلزی ضربه میزنند.

همچنین زنان مجرد و تازه ازدواج کرده نیز با لباسهای محلی در زیر درختان لیمو به رقص و پایکوبی می پردازند.

آنان معتقدند که اگر این عمل با موفقیت انجام گیرد ،تا پایان سال و دوره مجدد این مراسم سنتی، در امان بوده و هیچ خطری آنان را تهدید نمی کند.

نکته جالب این است که طی این سالها و اطلاعاتی که برخی محققین و تاریخ نویسان جمع آوری کرده اند،دقیقا از همان سالی که این مراسم سنتی به شکل رسمی و با حضور عده زیادی از مردم برگزار شده است،آمار مرگ و میر و تلفات و بلایای طبیعی در این منطقه به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

روانشناسانی نیز در این مورد ابراز عقیده کرده اند.آنان می گویند: از آنجایی که هدف تمامی افراد حاضر در این مراسم واحد بوده و همگی تنها به این امید که تا سال آینده در امان باشند به این جشن می ایند،این انرژی مثبنت خود می تواند بسیار در این زمینه تأثیرگذار باشد.

تصاویری نیز از این مراسم تهیه شده است که در ادامه ملاحظه می کنید: