سلام امیر حسین جان .

الان خیلی زیباتر شده . گیاهای زیبایی خریدی . فکر میکنم که باید شیشه های تانک رو از طول و عرض اضافه کنی .

یعنی اینکه جا کم آوردی .

منتظر دیدن تانک جدیدتون هستیم .

موفق باشی .