اگر تصور مي کنيد که تنها پرندگان توانايي پرواز دارند بايد بگوييم که اشتباه مي کنيد. شايد براي بسياري منظور از حيواناتي با قابليت پرواز به معني " پرندگان" باشد. اما بايد گفت که در کره زمين جانوران ديگري نيز وجود دارند که با وجود شباهت نداشتن به پرندگان توانايي پرواز کردن را دارند. در اين مطلب شما را با تعدادي از جانوران پرنده آشنا مي کنيم.

سنجاب پرنده
اين حيوان کوچک از نظر ظاهري شبيه يک سنجاب و يا همستري است که بسيار کشيده شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران ، بدن نازک اين جانور به او امکان مي دهد در ميان درختان جنگل به پرواز درآيد. سبکي به همراه شکل خاص بدن به اين جانور امکان مي دهد در هر پرش حدود 87 متر پرواز کند.

موش خرماي پرنده
اين گونه از موش خرما بيشتر در کشور استراليا زندگي مي کند و از جمله گونه هاي جانوري است که از سال هاي دور در اين جزيره ساکن بوده است. اين جانور مي تواند در هر پرش خود مسيري در حدود 40 تا 50 متر را طي کند و در زمان پرواز صدايي مانند مگس توليد مي کند.

ميمون لمور
اين گونه داراي بدني بسيار خاص است که به اين جانور کمک مي کند به راحتي هوا را بشکافد و به پيش برود . دست ها و پاهاي اين جانور به وسيله يک باله ظريف پوشيده شده است. اين نوع خاص اندام باعث شده است تا اين جانور بتواند به راحتي هوا را بشکافد و با سرعت به جلو برود. اين جانور مي تواند در هر پرواز خود مسافتي حدود 3هزارو230 متر را در يک پرش طي کند. اين جانوران به دليل ظاهر خاص ترسناک هستند و در قصه ها به عنوان ميمون هاي پرنده اي که کودکان را مي ربودند، از آنان ياد شده است.

مارمولک پرنده
اين گونه خاص از مارمولک ها برخلاف بعضي از جانوران پستاندار پرنده که از بدني کشيده برخوردار هستند، دمي پهن دارند که به آنان کمک مي کند در هر پرش خود مسافتي در حدود 60 متر را طي کنند. نکته جالب در مورد اين گونه خاص از مارمولک اين است که آنان در ناحيه جلويي بدن يعني سر، گردن و دستان مانند ساير مارمولک ها هستند اما اين انتهاي بدن آن هاست که با ساير مارمولک ها متفاوت است.

Mobula Ray
اين آبزي بزرگ که شبيه خفاش است، به راحتي حدود 5.2 متر پهنا دارد و مي تواند تا 2 متر از آب خارج شود. اين ماهي بزرگ مي تواند تا يک تن نيز وزن بگيرد.

ماهي پرنده
ظاهر اين آبزي واقعا با نام آن هم خواني دارد. اين ماهي کوچک داراي 2بال زيبا ست و زماني که از آب خارج مي شود مي تواند با کمک اين بال ها مسافتي حدود 396 متر را با سرعتي حدود 18 متر بر ثانيه طي کند. اين ماهي مي تواند در زمان پرواز خود تا 6 متر از سطح آب فاصله بگيرد.

ماهي مرکب پرنده
اين گونه از آبزيان يکي از عجيب ترين گونه ها در بين غير پرندگاني هستند که توانايي پرواز دارند. با توجه به تصاوير به دست آمده از اين آبزي مي توان گفت که اندام خاصي روي بدن اين جانوران براي انجام عمل خروج از آب و پرواز کردن وجود دارد و در عين حال با وجود تصاوير و مدارک موجود مي توان گفت که شکي در قابليت پرواز اين موجود وجود ندارد. بحث توانايي هاي پروازي اين آبزي از جمله موارد مورد مناقشه در بين دانشمندان است.