زباله‌هاي دماوند به جاي جابه‌جايي در خاک پنهان مي‌شوند
ايرن- مدير انجمن ديده بان کوهستان گفت: پس از پيگيريهاي مکرر در چند هفته اخير پوشاندن زباله هاي دماوند در زير تلي از خاک تنها راه حلي است که به ذهن مسئولان براي رفع اين معضل رسيده است.

عباس محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه بطري هاي نوشابه و آب معدني بخش عمده اي از حجم زباله‌هاي دماوند را به خود اختصاص مي دهد افزود: در حال حاضر در تمام کشورهاي پيشرفته دنيا کارخانه هاي توليد نوشابه و آب معدني بطريهاي خالي را پس مي گيرند و براي اين کار مبلغي را به عنوان گرويي تعيين مي کنند تا مردم مجبور باشند بطري هاي خالي را به مغازه داران پس دهند و کارخانه مذکور از اين طريق بطريهاي جمع آوري شده در مغازه ها را باز پس مي گيرد.

وي با بيان اينکه بطريهاي نوشابه و آب معدني از بدترين انواع زباله‌ها هستند گفت: سال هاي طولاني صرف تجزيه اين بطري ها مي شود و يکي ازبدترين انواع زباله هستند که آسيبهاي جدي به محيط زيست پرندگان و آبزيان مي زنند و از آنجايي که مانند ذره بين عمل مي کنند با متمرکز کردن نور خورشيد در مکانهايي که رها مي شوند موجب آتش سوزي مي شوند.

محمدي اظهار داشت: مهمترين علت جمع شدن حجم انبوهي از زباله ها در مکاني مانند دماوند هزينه هاي بالاي جابجايي آن به سايت هاي دفن زباله در تهران است که بخش اعظمي از اين حجم مربوط به بطريهاي نوشابه و آب معدني است که بدون هيچ هزينه اي دستگاههاي مسئول مانند سازمان محيط زيست، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت کشور مي توانند مردم و کارخانه داران را موظف به تفکيک اين بخش از زباله ها کنند.

مدير ديده بان کوهستان با اشاره به اينکه 80 درصد زباله هاي دماوند و به طور کلي جاده هراز توسط مسافران عبوري توليد مي شود تصريح کرد: در فصل تابستان بيش از 20 ميليون نفر مسافر که ميزان توليد زباله توسط آنها چندين برابر حالت عادي است در اين مسيرها حضور دارند در حاليکه جمعيت افراد بومي اين مناطق کمتر از 2 ميليون نفر است بنابراين بي انصافي است که مديريت اين زباله ها را تنها وظيفه دهياري ها و بخشداري هاي اين منطقه بدانيم بلکه بايستي وزارت کشور و سازمان محيط زيست در خصوص جمع آوري و امحاء اين زباله ها اقدام کنند.

به گفته وي، انتقال زباله هاي دماوند به سايت هاي دفن زباله تهران مانند کهريزک اگرچه هزينه زيادي دارد اما اين هزينه ها در مقابل خسارات زيست محيطي که اين کوه زباله به اين منطقه وارد مي کند بسيار ناچيز است.

محمدي با بيان اينکه ايران تنها يک دماوند دارد اظهار داشت: راه اندازي سايت دفن بهداشتي زباله يا تجهيزات تفکيک زباله و زباله سوز هاي مرغوب سازگار با محيط زيست شايد هزينه هاي هنگفتي براي شهرداري داشته باشد کما اينکه هر دستگاه زباله سوز آلماني سازگار با محيط زيست با ظرفيت معادل 10 تا 15 تن حدود 3 ميليارد تومان هزينه دارد اما در مقابل هزينه هايي که شهرداري انجام مي دهد مانند سنگفرش هاي پياده رو هاي راه آهن تا وليعصر که چند سال پيش حدو 30 ميليارد تومان هزينه در برداشت و يا ديگر سا خت و ساز هاي پر هزينه اصلاً رقم قابل توجهي نيست.


انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن