یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان تهران یک مرکز غیرمجاز نگهداری حیوانات را کشف کرد.
ایرن- به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ،مأمورین یگان حفاظت این اداره کل در یک عملیات از پیش تعیین شده و با هماهنگی بعمل آمده با مراجع ذیصلاح قضایی ونیروی انتظامی موفق به کشف و ضبط تعدادی کثیری حیوانات از یک مرکز غیرمجاز نگهداری حیوانات شدند.

این حیوانات که در شرایط نامناسبی نگهداری می شدند، پس از کشف و ضبط به مرکز نگهداری پارک پردیسان انتقال یافته و در آنجا مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. گفتنی است حیوانات کشف شده در پی انتقال یک توله خرس در بیست و چهارم ماه جاری از این مرکز نگهداری غیرمجازبه پارک پردیسان، با دستور قضایی ضبط گردیدند. این حیوانات شامل گرگ، روباه، میمون، گراز، عقاب، پلیکان و قو و طاووس و... بوده اند.

اسماعیل میرانزاده فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در اینباره گفت:

برای کنترل مراکز خرید وفروش و نگهداری حیوانات غیرمجاز نقاط مختلف را پایش کردیم و متوجه شدیم توله خرسی در ملک شخصی فردی در غرب تهران نگهداری می شود. برای بررسی موضوع مراجعه کرده و این خرس را ضبط کردیم. وی افزود: در محلی که این خرس نگهداری می شد حیوانات زیاد دیگری هم وجود داشت. صاحب این ملک مدعی بود برای نگهداری آنها مجوز دارد اما هنگامی که مجوزی ارائه ندادبه دستور مقام قضایی و همکاری پلیس بار دیگر به این محل مراجعه کرده و همه حیوانات را برای نگهداری و تعیین تکلیف به پارک پردیسان منتقل کردیم.

میرانزاده اظهار داشت: هر فردی که حیوانات وحشی نگهداری می کند باید از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز داشته باشد و در غیر این صورت با آنها برخورد می شود. او بار دیگر هشدار داد:‌یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برخورد شدید با فروشندگان حیوانات وحشی را در دستور کار خود دارد.

وی افزود:‌اگر کسی حیوانی وحشی نگهداری می کند این موضوع را به محیط زیست استان اطلاع دهد، در این صورت نه تنها با او برخوردی نمی شود بلکه در صورت داشتن شرایط لازم برای نگهداری آن حیوان مجوزهای لازم به او داده می شود. بدیهی است اگر شرایط مناسبی برای نگهداری نداشته باشد این حیوان به مراکز مجاز نگهداری حیوانات سپرده می شود یا در صورتی که توانایی زندگی در طبیعت آزاد را داشته باشد رهاسازی خواهد شد.

میرانزاده درباره صاحب این باغ وحش غیرمجازهم گفت: متهم هنگام ضبط حیوانات در محل حضور نداشت. از این رو او به دادگاه احضار شد و امروز باید خود را به مقام قضائی معرفی کند و به سؤالات مختلفی درباره اتهاماتش پاسخ دهد.


انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن