رئيس سازمان حفاظت محيط زيست :
عراق ملزم به اجراي تعهدات منطقه اي خود شود
ايرن- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از دبير اجرايي کنوانسيون مقابله با بيابان زايي خواست از همه ظرفيت هاي قانوني خود در مجامع بين المللي براي اعمال فشار بر کشور عراق استفاده شود تا اين کشور ملزم به اجراي تعهدات منطقه اي خود در زمينه کاهش گرد و غبار شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني محيط زيست (پام ):محمدجواد محمدي زاده در ديدار با "لوک ناکاجا" دبير اجرايي کنوانسيون مقابله با بيابان زايي ملل متحد اظهار داشت: وظيفه اصلي ما پيشگيري از وقوع بحران‌ها است و اين مهم با ايجاد مکانيزم کارآمد در منطقه ميسر مي شود.


او ادامه داد: در ايجاد اين مکانيزم چند موضوع را بايستي تحت مديريت قرار داد. در درجه اول بايد شرايط آب و هوايي را در تصميم گيري هاي منطقه دخالت دهيم و متناسب با خشکسالي ها برنامه ريزي هاي عملياتي در منطقه انجام شود.

او ادامه داد: همچنين بايد هر گونه مهار آب هاي سطحي در منطقه به درستي مديريت شود و از انحراف مسير رودخانه ها و برداشت بي رويه آب هاي مرزي جلوگيري کنيم.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: فقدان پوشش گياهي در کل منطقه بايد جدي گرفته شود و درحوزه تغيير کاربري ها بايستي ملاحظات زيست محيطي مدنظر قرار گيرد.

وي خاطرنشان کرد: امروز به جرأت مي توانيم بگوييم که جمهوري اسلامي ايران موفقيت هاي چشم گيري در مبارزه با بيابان زايي افزايش پوشش گياهي و تثبيت شن هاي روان داشته است.

او ادامه داد: مبارزه با توسعه بيابان تنها وظيفه سازمان جنگل ها و مراتع و حفاظت محيط زيست نيست بلکه بسياري از دستگاه ها مانند سازمان هواشناسي، وزارت نفت داراي ظرفيت هاي مطلوبي در زمينه داده هاي اطلاعاتي هستند که مي توانيم از آنها براي مديريت و جلوگيري از بيابان زايي استفاده کنيم.

محمدي زاده با بيان اينکه علي رغم تمام توفيقات مجموعه عواملي دست به دست هم دادند تا پديده ريزگردها به عنوان چالش اول منطقه قرار گيرد اظهار داشت: تغييرات آب و هوايي، خشکسالي هاي اخير و کمبود بارش ها جز مواردي هستند که تاثير ريز گرها را تشديد کردند.

وي با بيان اينکه برخي از کشورهاي منطقه نيز به اين مشکلات دامن زده اند توضيح داد: احداث سد در بالادست کشور ترکيه موجب شده تا ميزان آب هاي روان در سوريه و عراق کاهش يابد که اين خود موجب تخريب سرزمين مي شود.

او ادامه داد: در کنار اين عوامل جنگ کويت و عراق نيز مشکلات زيست محيطي منطقه را مضاعف کرده.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن ابراز تاسف از عدم اجراي تعهدات برخي کشورهاي منطقه در زمينه رعايت حقابه رودخانه ها گفت: براي چيره شدن به اين چالش ها جمهوري اسلامي ايران نه تنها قرارداد همکاري با کشور عراق امضا کرده بلکه تشکلي با کشورهاي عراق، کويت، قطر و عربستان براي مقابله با پديده گردو غبار ايجاد کرده است.که متاسفانه توفيقات جدي در اين زمينه حاصل نشده است.

به گفته محمدي زاده جمهوري اسلامي ايران جزء اولين کشورهايي است که به کنوانسيون بيابان زدايي پيوسته و داراي سيستم مديريتي موفقي در اين زمينه است که بارها مورد تشويق جهانيان قرار گرفته است ولي متاسفانه همچنان درگير مسائل متاثر از گرد و غبار است.

وي عمده مشکل گرد و غبار را در درجه اول از سوي کشور عراق و بعد از آن از سوي کشور عربستان، اردون و شمال آفريقا برشمرد و از دبير اجرايي کنوانسيون مقابله با بيابان زايي خواست از همه ظرفيت هاي قانوني خود در مجامع بين المللي براي اعمال فشار بر کشور عراق استفاده شود تا اين کشور ملزم به اجراي تعهدات منطقه اي خود گردد.

وي در ادامه گفت: در حقيقت توقع جمهوري اسلامي ايران اين است که دبير خانه کنوانسيون تحرک و تعامل لازم را با کشورهاي منطقه داشته باشد و منابع را به اين سمت براي حل مشکلات هدايت کند.

معاون رييس جمهور همچنين خواستار عضويت ايران در صندوق آب و هوا شد و در ادامه گفت: مذاکرات اوليه با UNOMI، UNDP، UNEP و GEF در اين مورد صورت گرفته است.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: به عقيده من ما با عوارض و تبعات مبارزه مي کنيم اما وظيفه اصلي ما پيشگيري از موضوع و پيش قدمي قبل از وقوع مشکل است که اين مهم با استفاده از مکانيزم کارآمد مديريتي فعال در منطقه رنگ واقعيت به خود مي پذيرد.

محمدي زاده همچنين از اعلام آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي آموزش کارشناسان کشورهاي منطقه جهت جلوگيري از توسعه بيابان و مسائل آب و خاک خبرداد.

وي توصيه کرد: همانند موضوع گازهاي گل خانه اي و تعهدات پيمان کيوتو کشورهاي منشا بحران آلودگي هوا ناشي از ريزگردها موظف به جبران خسارت شوند.

در ادامه لوک ناکاجا دبير اجرايي کنوانسيون مقابله با بيابان زايي ملل متحد ضمن تاييد صحبت هاي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: ما در نظر داريم در يک نشست منطقه اي دو هدف مهم را دنبال کنيم که اولين آن برنامه بازنگري در اقدامات ملي کشورهاي آسيايي است.

او ادامه داد: اين اقدام براساس استراتژي ده ساله کنوانسيون است و از طريق برگزاري اجلاس مي توانيم اقدامات مهم کنوانسيون را اطلاع رساني کنيم.

وي در پايان ابراز اميدواري کرد که تا سال 2030 روند تخريب سرزمين به صفر برسد.


انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن