دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: در بازار پرنده فروشی شیراز ، ۱۴ متخلف زنده گیری پرندگان وحشی دستگیرشدندبه گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان فارس، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان فارس طی یک عملیات ویژه گشت پس از اخذ دستور قضایی و با همکاری نیروی انتظامی در بازار پرنده فروشی شیراز ، موفق به دستگیری ۱۴ متخلف زنده گیری پرندگان وحشی شدند از این متخلفان تعداد ۸۸ قطعه کبک،۲۱ قطعه بلدرچین،۶۵ قطعه طرقه،۱ قطعه قرقاول ،۶ قطعه کمر کولی،۹ قطعه سارو ۳ قطعه بلبل خرما،کشف و ضبط شد.بنا به اظهارات مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس این متخلفین با تلاش نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست دستگیر و با تنظیم پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی معرفی شدند.
مهندس ابراهیمی همچنین تصریح کرد :به شدت با فروشندگان غیر مجاز پرندگان وحشی برخوردخواهد شد و یگان حفاظتی محیط زیست در عملیاتهای غافلگیر کننده به بازارهای پرنده فروشان خواهند رفت و متخلفان پس از شناسایی تحویل مراجع قضایی خواهند شد.