دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش مهر هفتمین جشنواره اسب اصیل ترکمن با معرفی برترین ها در روستای صوفیان شهرستان کلاله شد.

عکس: مهر/ ابوطالب ندری