این کپسولها برای درمان ناتوانی جنسی مورد استفاده قرار می گرفته اند.


پانا:کره جنوبی خبر از تشدید مبارزه خود با کپسولهای وارداتی از چین که حاوی نوعی پودر ساخته شده از گوشت انسانی هستند، داده است.

به نقل از بی بی سی، این کپسول ها از شمال شرق چین وارد شده اند، ادعایی که این کشور آن را رد کرده است.

این کپسولها برای درمان ناتوانی جنسی مورد استفاده قرار می گرفته اند.

بر اساس گزارش یک مسئول آزمایشگاهی در گمرک فرودگاهی در کره جنوبی با اشاره به آنالیز "دی ان ای” موجود در این کپسولها : "99.9 درصد آنها حاوی دی ان ای انسانی بوده اند. از این کپسولها، سوپر باکتریها و دیگر ویروسهای مضر برای انسان کشف شده است.”

گمرک کره جنوبی اعلام کرده که در نه ماه گذشته 17451 عدد از این نوع کپسولها که از پودر حاصل از جنین و یا نوازادان مرده تهیه شده بودند را کشف و ضبط کرده است.

منبع:pana.ir