کارشناسان می گویند گرم شدن دمای آب اقیانوس آرام می تواند علت مرگ جمعی پلیکان ها و دلفین ها در سواحل پرو باشد.
به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه ، در ماههای گذشته افزون بر دلفینهای تلف شده ، لاشه چهار هزار پلیکان در سواحل پرو جمع آوری شده است.
یکی از مسئولان محلی پرو می گوید : هنوز علت مرگ دلفین ها و پلیکان ها را نمی دانیم اما باید بگویم پاکسازی سواحل در سراسر ماه مه ادامه خواهد داشت.
تا کنون نهصد لاشه دلفین نیز از سواحل پرو جمع آوری شده است.
کارشناسان محیط زیست ابتدا آلودگی آبهای ساحلی را عامل این حادثه عنوان کردند اما فرضیه رد شد. برخی انجمن های زیست محیطی حرکت کشتی های نفتکش را مسئول می دانند.
با این حال مسئولان پرو هنوز درباره علت این حادثه متقاعد نشده اند و همچنان از پژوهشگران کمک می خواهند.
برخی بر این باورند غذای این حیوانات تحت تاثیر صید بی رویه و گرمایش زمین کاهش یافته است.