سلام.خوبید؟
از همتون درخواست دارم تا با قرار دادن عکس و یا ابیاتی در مورد حمایت از حیوانات و نجاست سگ و طبیعت و از این قبیل شعر ها در این تاپیک همیاری کنید.
متشکر!