وقتی پنگوئن*ها غذای پلیکان*ها را می*دزدند/ فیلم

پلیکان*های حریص سر در آب فرو می*برند و مهمانی پنگوئن*ها را بر هم می*زنند. پلیکان آن*قدر ماهی می*گیرد که نمی*تواند آن*ها را بالا بکشد و پنگوئن*ها هم از فرصت استفاده می*کنند و سراغ منقار پلیکان می*روند.
بهنوش خرم*روز:* فکر کنید به یک خوردنی خاص خیلی خیلی علاقه دارید، می*تواند تنقلات باشد یا یک جور غذا،* حالا تصور کنید بتوانید وارد فضایی شوید که خوردنی مورد علاقه شما به وفور یافت می*شود، در حدی که هرجا سر برگردانید خوردنی مورد علاقه*تان را به میزان فراوان ببینید و فقط کافی باشد دهانتان را باز کنید تا خوردنی*ها وارد دهانتان شوند. به همین راحتی!* خیلی تصور لذت*بخشی است نه؟

خب،* بر اساس فیلم نشنال*جئوگرافیک،* این دقیقا فضایی است که پنگوئن*ها تجربه می*کنند. آن*ها درون آب این طرف و آن طرف می*روند و گله ماهی*ها از مقابلشان می*گذرد. پنگوئن*ها فقط دهان باز می*کنند و ماهی*ها را می*خورند. تازه کم*عمق بودن آب در مناطقی، فضای حرکت ماهی*ها را کم می*کند و کار را برای پنگوئن*ها ساده*تر!
اما پنگوئن*ها مزاحم حریصی دارند که مهمانی آن*ها را به هم می*زند. پلیکان*ها با وارد کردن منقار خود درون آب*های کم*عمق،* مقدار زیادی از این ماهی*ها را به دام می*اندازند. اما پلیکان زیادی حریص است و آن**قدر کیسه منقارش را پر می*کند که نمی*تواند آن را بالا بکشد. پنگوئن*ها هم از فرصت استفاده می*کنند و ماهی*هایی که درون کیسه پلیکان به دام افتاده*اند را می*خورند. زمانی که پنگوئن*ها منقار سنگین پلیکان را احاطه می*کنند و ماهی*های درون آن را یکی یکی بیرون می*کشند و می*برند، صحنه جالبی است که در این فیلم می*توانید ببینید.
http://khabaronline.ir/news-139590.aspx