يك عكاس خوش ذوق هلندي با صرف وقت بسيار موفق به ثبت تصاويري از تولد يك پروانه و تلاش آن براي خلاصي از پيله خود شده است.

به گزارش گروه مجله آرنا به نقل از ايسنا، جيمي هافمن، يكي از علاقه‌مندان به حيات‌وحش كه هنرمند قابلي نيز هست، براي مشاهده اين لحظه به پرورش يك كرم ابريشم Foxy Emperor پرداخته و منتظر زمان پيله‌سازي آن شد.
هافمن سپس در زمان آماده شدن اين پروانه براي خروج از پناهگاه خود، به ثبت تصوير از آن پرداخته و يك توالي زيبا را از تلاش اين موجود ايجاد كرد.
اين پروانه از طول بال پنج سانتيمتري برخوردار بوده و در آفريقا و مديترانه زندگي مي‌كند.كرم اين پروانه معمولا در درختان توت‌فرنگي خانه مي كنند.
كرم ابريشم در مرحله ابتدايي پس از رشد كافي از يك پايه ابريشم براي بستن خود به يك برگ يا يك شاخه كوچك استفاده مي‌كند. پوست كرم ابريشم بلند شده و در زير اين پوست قديمي يك پوسته سخت موسوم به پيله ايجاد مي‌شود.
در مرحله بعدي، پس از 12 ساعت اين شفيره به درزگيري شكافها پرداخته كه در بسياري از پروانه‌ها به رنگ طلايي متاليك است.در زمان آمادگي پروانه براي خروج، پس از 23.5 ساعت از پيله خارج مي‌شود.