دیده بان حقوق حیوانات: مجلس سوئیس نگهداری دلفین در آکورایوم باغ وحش ها برای سرگرمی مردم را ممنوع کرد.

به گزارش فارس این اتفاق پس از مرگ سال گذشتۀ ۳ دلفین در باغ وحشی در سوئیس رخ داد.
این تصمیم مورد استقبال آنتان گوئتشل نخستین وکیل حیوانات در سوئیس قرار گرفته است که از مجلس اعیان نیز خواسته تصمیم مجلس عوام را تصویب کند. این تصمیم پس از انتقادات فعالان حقوق حیوانات پس از مرگ ۳ دلفین در لیپرسویل سوئیس گرفته شده است.
به نوشته رویترز ظاهرا علت مرگ ۳ دلفین آنتی بیوتیک هایی بوده که توسط باغ وحش برای درمان آنها توصیه شده بود.
خود باغ وحش هم با استخدام چند کارشناس خارجی به دنبال کشف علت مرگ است.