مطالعات جدید نشان می دهد که رژیم گیاهخواری به اندازه استفاده از دارو در پایین آوردن کلسترول موثر است.
شاید گمان کنید که اعتقاد به گیاهخواری عقیده ای جدید مربوط به عصر حاضر است و تنها اطواری بهداشتی یا از سر انسان دوستی به حساب می آید، اما سابقه تاریخی موضوع را می توان تا ابتدای تکامل موجودات انسانی دنبال کرد.

در این تارنما در قسمت جستجو در بالای صفحه تایپ کنید: گیاهخواری تا جستارهای سودمندی در این باره مطالعه بفرمایید.
گیاهخواری خطر سکته قلبی و مغزی را ''کاهش'' می دهد.رژیم گیاهخواری به کمک بیماران دیابتی می شتابد.


برای تهیه کتا***** در مورد آشپزی گیاهی و فوائد گیاهخواری می توانید به این تارنما بروید:
و در قسمت جستجو تایپ کنید: گیاهخواری یا آشپزی گیاهی.

دریافت کتا***** در مورد جنبه های گوناگون گیاهخواری از طریق تارنما :

تارنمایی مفید برای مشتاقان:
دوستان عزیز می توانند با مراجعه به این تارنماها اطلاعات زیادی در مورد گرمایش جهانی بدست آورند:

گرمایش زمین تهدیدی جدی برای حیات بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان


راههایی برای مبارزه با گرمایش زمین


ارتباط طوفانهای بزرگ با گرمایش زمین


خبرهای چاپ شده در روزنامه های ایران در مورد تغییرات آب و هوایی:

روزنامه خبر جنوب:
روزنامه همشهری:
در این قسمت نیز می توانید تایپ کنید: تغییرات آب و هوایی، گرمایش جهانی، بحران آب، و یا هر موضوع دیگری برای آگاهی یافتن از جدی بودن وضعیت اسفناک موجود.

به این مقاله نیز نگاهی بیندازید:
در ضمن می توانید بعد از اتمام یک مقاله، دیگر مطالب مربوطه را نیز در صورت وجود، در زیر آن بیابید.

دوستان عزیز می توانید از این تارنگار نیز دیدن فرمایید:


برای سبز نگه داشتن زمین


سازمان حفاظت از محیط زیست ایران:
انجمن گیاهخواران ایران: