تصاویر رقابت مرغ دریایی و کوسه برای شکار خوک دریایی مصنوعی "مایکل روتزن" برای عکاسی از ***ه های بزرگ سفید در هنگام شکار، اقدام به فریب دادن این شکارچیان خونخوار دریاها کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی برای بیرون کشیدن این ماهی های 6 متری از اعماق دریای "فلس بی" در آفریقای جنوبی و ثبت تصویری از صحنه های هولناک شکار، شیوه ای زیرکانه را برای فریب دادن ***ه ها استفاده کرده است.
روتزن برای این کار از یک خوک دریایی مصنوعی از جنس فایبرگلس استفاده کرد، در حالی که آن را به قایق خود بسته بود تا ***ه را به اشتباه بیاندازد.
به گفته وی ***ه ها زمانی که شکارشان را بر روی سطح آب ردیابی می کنند، در اعماق دریا به سر می برند و سپس به سرعت از آب بیرون جهیده و شکار را میان آرواره های خود قفل کرده و شکار بی نوا را بر روی سطح آب می کوبند.
روتزن به محض دیدن ***ه ها خوک دریایی مصنوعی را به درون آب می انداخت تا توجه ماهی را به خود جلب کرده و ***ه را برای شکار تهییج کند، به این شکل می توانست در زمان مناسب تصویر مورد نظر خود را از این ماهی های غول پیکر به ثبت برساند.
در یکی از جالب توجه ترین لحظه های این پروژه عکاسی، توجه یک مرغ دریایی طمع کار هم به خوک دریایی مصنوعی جلب شد و البته این پرنده خوش شانس توانست با اختلاف چند سانتیمتر از میان دندانهای ***ه جان سالم به در ببرد.
لحظه نجات یافتن مرغ دریایی طمع کار از میان دندانهای ***ه