پس از اینکه تخم ریزی کوریدوراس ماده کامل شد و کوریدوراس نر تخم ها را بارور کرد ، والدین را از تانک خارج کرده و در تانک یک فیلتر اسفنجی قرار دهید .نکته : کوریدوراس ماده ممکن است بنا بر شرایط تانک روی گیاهان ، سنگ های بزرگ ، شن های کف تانک یا شیشه ی آکواریوم تخم ریزی کند .

تخم ها بشدت آسیب پذیرند و در صورت مشاهده ی تخم سفید شده حتماً آن را از تانک خارج کنید . برای جلوگیری از قارچ گرفتن تخمها هم در تانک از داروی متیلن بلو استفاده کنید .تخم ها پس از 3 روز هچ شده ( بچه ها از تخم خارج می شوند ) و بچه ها تا 48 ساعت از کیسه ی چربی زیر شکمشان تغذیه می کنند .در هفته ی اول پس از تولد کوریدوراس ها باید روزانه بیش تر از 50 درصد آب تانک تعویض شود ، چرا که بچه ها به آب تمیز احتیاج دارند . تا 2 هفته بعد از تمام شدن کیسه ی چربی بچه ها آنها را با آرتمیا ( تخم میگوی زنده شده ) تغذیه کرده و بعد از این مدت می توان آنها را با غذاهای پودر شده تغذیه کرد .در صورتی که بچه ها به خوبی تغذیه شوند ، ممکن است در طول یک ماه حدود 2 سانتی متر هم رشد کنند .

توجه : در صورتی که والدین را از تانک تخم ها خارج نکنید ، ممکن است تخم های خود را بخورند .

نکته : برای جلوگیری از مرگ و میر بچه ها حتماً بعد از هر وعده ی غذایی مقدار غذای مصرف نشده را سیفون کرده و با آب تمیز جایگزین کنید .

http://www.esfahanfishing.i