هر دقيقه زمين سرسبزی به مساحت یک زمين فوتبال را بخاطر تامین غذاهای حیوانات در دامداری های صنعتی از بین می برند.

هر سال 760 ميليون تن گندم براي مصرف در دامداري ها مصرف مي شود و این در حالی است که هر 2,3 ثانيه يک کودک از گرسنگي جان خود را ازدست می دهد.

در حال حاضر 1.2ميليارد نفر در معرض گرسنگي قرار دارند
.

میزان آب مصرفی برای تهیه یک پوند گوشت 19.736 لیتر می یاشد و از طرفی از هر 6 نفر در دنیا يک نفر آب آشاميدني ندارد.

در هر ثانيه 86000پوند مدفوع در دامداری های توليد مي شود که 130 بار بيشتر از آلاينده هاي اتوميبل ها و کارخانه هاست.

پس دقت کنید::

در لحظه ای که شما این مطلب را می خوانید ،

2099 گاو ،8532 گوسفند ،334120 مرغ فقط برای تهیه گوشت مصرفی کشته شده اند

هزار کودک در اثر گرسنگی جان باخته اند.

منطقه ای به مساحت یک زمین فوتبال از مناطق سرسبز و جنگلی از بین رفته است.

گرمایش زمین با روندی صعودی و دیوانه وار در حال پیشروی است.

و این چیزیست ماورای خط قرمزها !!!!!!!!!!!

زمین در حال نابودی است و تنها گزینه ای که مانع از آن خواهد شد اینست که ::

گیاهخوار شوید.

از WIRED