ماهی استروژن یکی از 6 گونه ماهی خاویاری دریای خزر هست که در آبهای شیرین رودخانه هایی که به خزر میریزند زندگی میکنه و 90 درصد خاویار جهان از این نوع ماهی تامین میشه و از سال 2006 صید اون به غیر از ایران برای همه کشورهای حاشیه خزر ممنوع شده و گفته میشه که این ماهی جزو گونه های در خطر انقراض هستش.