کیت تست CO2 TEST-SET یکی دیگر از محصولات شرکت JBL است که می تواند میزان دی اکسید کربن KH , Ph , CO2 آب را نشان دهد. گاز دی اکسید کربن برای رشد گیاهان و انجام عمل فتوسنتز استفاده می شود ، از این رو اندازه گیری میزان این گاز در آکواریوم های گیاهی ضروری به نظر می رسد . سه پارامتر CO2 ، PH و KH در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند ، بنابراین اندازه گیری همزمان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.مطلب اختصاصی میهن پت