سلام
یک
گربه
ماده توی منزل ما زایمان کرد و بعد ا ز مدتی رفت.
ما متوجه شدیم چشم دو تا بچش بیمار و پیش
دامپزشک
بردیمشون.
یکی از اونا خوب شد اون یکی ولی یه چشش رو از دس داد
این دوتا هم به ما خیلی وابستن هم به هم دیگه
و بیرون خونه زندگی می کنن ولی دایم میان تو
اصلا هم بلد نیسن جایی برن یا غذایی پیدا کنن
ما هم دلمون نمیاد بیرونشون کنیم
کم کم عید می شه و ما میریم سفر و نگرانیم که
آیا اگه ما بهشون غدا ندیم می نونن رو پای خودشون وایسن و زنده بمونن؟
آلان 3-4 ماهن
از طرف دبگه 100 جور نظر راجع به بماری های گر***** که بیرون خونن شنیدم
ممنونمم