درود و خوش آمد به شما برای گیاهخوار شدنتان شادباش میگویم اما دوست دارم بیشتر مطالعه کنید. شما باید با آگاهی بیشتری گیاهخوار شوید ، چرا که اگر بدون اطلاعات لازم چنین تصمیمی بگیرید نمیتوانید برای همیشه ادامه دهید. من فقط با دیدن یک مستند"ساکنین زمین" گیاهخوار شدم و بدنبال چون و چرای آن نبودم اما پس از گیاهخواری بسیار مطالعه کردم و هر روز مصمم تر شدم. تنها پشیمانی شما پس از گیاهخواری این خواهد بود که چرا زودتر اینکار را انجام نداده اید.