سلام دوستان اگه تجربه نگهداري اروانا رو داريد. ميشه تو ٢٥٠ ليتر ١٠ تا بچه اروانا رو نگه داشت؟؟ تلفاتش چقدره؟ اروانا ٩-١٠ سانتي بيومار ميخوره ديگه؟ تا چند سانت ميشه با هم نگه داشت؟
ممنون