اخی...خیلی نازن... خدا کنه یه عالمه واست جوجو بیارن.... بعدا عکس بچه هاشونم بذار فک کنم بامزه بشن:)