جام جم آنلاين: خلبان يك هواپيماي ترابري پس از اينكه يك مار ناگهان از پشت دستكاه كنترل بيرون جهيد، ناگزير شد هواپيما را فرود بياورد.


به گزارش روز جمعه جام جم آنلاين به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مار كه مانند يك بلاي ناگهاني ظاهر شده بود بي وقفه با زبان دوشاخش "براندن بلنرهاست" بخت برگشته را تهديد مي كرد، خلبان كه به شدت وحشت كرده بود ، به دنبال محلي براي فرود مي گشت. بلنرهاست كه به تنهايي فرودگاه داروين استراليا را ترك كرده بود با برج مراقبت تماس گرفت و اعلام كرد: من ناگزيرم به داروين بازگردم . يك مار داخل كابين خلبان است.
خلبان 26 ساله پس از فرود گفت: من قبلا چنين صحنه اي را در يك فيلم سينمايي ديده بودم اما نمي دانستم كه روزي براي خودم اين حادثه رخ خواهد داد.
وي كه كماكان از ترس لكنت زبان داشت، افزود: وقتي فرمان هواپيما را در دست داريد و يك مار در كنار شما مي خواهد نيشتان بزند، قطعا احساس خوبي نخواهيد داشت به ويژه كه هنگام فرود مار در حال خزيدن روي پايم بود.
جئوفري هانت ، مدير شركت هواپيمايي اير فرونتير ضمن تشويق خلبان تاكيد كرد: يك كارشناس مار هنگام فرود هواپيما در فرودگاه حاضر بود اما هرچه جستجو كرد ، مار را نتوانست پيدا كند.
شركت هواپيمايي اير فرونتير براي يافتن مار از يك موش به عنوان طعمه استفاده خواهد كرد و تا زماني كه مار پيدا نشود، هواپيما مجاز به پرواز نخواهد بود.
استراليا داراي صدها گونه انواع مار است كه برخي از آنها زهرآلودترين مارهاي جهان محسوب مي شوند.