زیستگاه آنها علفزارها و مردابها هستند و همانطور که از نامشان پیداست در شمال هند و نپال زندگی می‌کنند. در حال حاضر تعداد کرگدنهای هندی بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ می‌باشد. آنها در قدیم در شرق پاکستان، در تمامی مناطق شمالی هند و جنوب نپال یافت می‌شدند.درازای بدن کرگدن هندی ۴۲۰ سانتیمتر و دم آن ۷۵ سانتیمتر است. بلندی قدّ این کرگدن ۷۵٬۱ تا ۲ متر و متوسّط وزن او ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلو است. رنگ پوست او خاکستری است و پر از برآمدگی می‌باشد.

بر روی بدن آنها چینهایی نیز دیده می‌شود و این چینها به شکلی هستند که پنداری این جانوران زره به تن دارند. نوع نر و نوع ماده هر دو بر جلوی پوزهٔ خود یک شاخ دارند و شاخ نوع نر بزرگ‌تر از نوع ماده‌است. متوسّط طول عمر کرگدن هندی سی سال است. این گونه کرگدن نیز مانند سایر گونه‌های کرگدن گیاهخوار است و از علف و برگ گیاهان تغذیه می‌کند.نرها در هفت-هشت سالگی و ماده‌ها در پنج سالگی آمادهٔ جفتگیری می‌شوند. نوع ماده پس از شانزده ماه بارداری یک بچّه به دنیا می‌آورد و نزدیک به دو سال او را شیر می‌دهددر حال حاضر مهم‌ترین خطری که کرگدنها را تهدید می‌کند شکار شدن آنها برای شاخشان است. در چین شاخ این جانور طبق سنّتهای آسیایی به عنوان دارو مصرف می‌شود.

منبع : طبیعت و توریسم ایران