حکیم مهر - یک مقام مسئول در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از ثبت گونه جدیدی از عقرب به نام یک ایرانی خبر داد.
دکتر سید محمود میرافضلی در وبلاگ پرسنل و محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نوشت : " با همت و تلاش مستمر جناب آقای دکتر نوید پور ، آزمایشگاه رفرانس تحقیقات عقرب به یک مرکز بین المللی شناخته شده و خوش نام در زمینه تحقیقات عقرب شناسی تبدیل شده است. در سالهای گذشته چندین طرح و پروژه تحقیقاتی سنگین در این آزمایشگاه انجام شده است. اخیرا گونه جدیدی از عقرب از استان خراسان با همکاری یکی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد به نام اقای دکتر میر شمسی شناسایی و پس ازتائید مراکز معتبر جهانی به نام استاد فرزانه جناب آقای دکتر سیاوش تیرگری، یکی ازقدیمی ترین حشره شناسان ایران ثبت شده است."
وی همچنین تصویر متن نامه ارسالی از سوی کواریک دانشمند مشهور عقرب شناس به دکتر نوید پور در خصوص تائید گونه جدید عقرب ادونتوبوتوس و نامگذاری آن به نام دکتر سیاوش تیرگری را هم منتشر نموده است.


منبع: حکیم مهر