گل حنای پر گلبرگ

ـ خانواده: Balsaminaceae
ـ نام علمی: Impatiens

گیاه دائمی، سریع‌الرشد و همیشه سبز که به صورت یک‌ساله کاشت و پرورش داده می‌شود. گل‌های کوچک و پرگلبرگ آن در طیف‌های متفاوت رنگ قرمز یا صورتی از بهار تا پائیز ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. جهت کاشت در جعبه‌های گل و استقرار در بالکن یا پشت پنجره‌های رو به شرق و شمال مناسب است...
ـ نیازها:
مکان سایه، آفتاب، خاک سبک و نسبتاً مرطوب که غرقابی نباشد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است
ـ ازدیاد:
از طریق قله‌های ساقه در بهار یا تابستان امکان‌پذیر است.
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایرانمنبع:ویستا http://www.akairan.com