من کامل اینو دیدم
واقعا خسته نباشید باید بهشون گفت
خیلی زحمت کشیده بودند واسه تهیه این برنامه
امیدوارم بازم شاهد دیدن و ساختن چنین برنامه هایی باشیم چون تو این مستند ها خیلی درس ها هست که شاید چشم عده ای رو باز تر کنه بهش
متاسفانه خیلی بد تموم شد