هیچ گاه یک دستور را با چند نام برای سگ تعریف نکنید مثلا ----(اسم سگ)بیا یا ----(اسم سگ)بدو بیا یا دستورات دیگه.درست هست که سگ ها به درستی کلمات رو درک نمی کنند اما به حدی باهوش هستند که لحن و منظور شما رو درک کنند پس این مورد رو اگر رعایت نکنید باعث بروز گیجی در سگ میشه و در هنگام دادن دستور سگ از کاری که انجام میده مطمئن نیست.ضمنا حافظه ی سگ چندان بلند نیست و اقدام و تنبیهش کنید و بعد از اون هم حالت عصبانیت داشته باشید سگ متوجه نمیشه که به چه دلیل از دستش عصبانی هستید و دستورات رو نمیتونه درست انجام بده.در حقیقت در زمان تمرین باید کاملا خونسرد باشید در غیر اینصورت سگ گیج میشه و متوجه نمیشه که کدام کار غلط بوده و کدام درست و بعد از اون هم همون دودلی براش می مونه.حتما در زمان انجام دستور سگ رو نوازش کنید تا متوجه بشه که کارش درست بوده این نوازش باعث یشه که سگ متوجه بشه شما دوستش دارید.البته در زمان تمرین باید جدی باشید تا سگ متوجه جدیت کارش بشه اما در کنارش سگ رو نوازش کنید تا روابط شما صمیمی بمونه.این هم چند مورد کوچک اما موثر دیگه.
نویسنده:کسری علی جمشیدی
استفاده از این مطلب تنها با ذکر نام نویسنده و منبع امکان پذیر است