ساختار بدنی این نژاد برای دویدنهای سریع شکل گرفته است.این سگها اصولا خیلی باوقار و فرمانبردار هستند.منشا این نژاد کشور روسیه میباشد که در گذشته از این نژاد برای شکار گرگها استفاده میشده اما از قرن نوزدهم میلادی به بعد بعنوان یک سگ زیبا و خانگی مطرح شده است.این سگها جز سگهای دونده محسوب میشوند []و به فعالیت روزانه زیاد نیازمند هستند.میانگین وزن در نرها 34-38کیلوگرم و ماده ها 32-36 کیلوگرم است.ویژگی استاندارد این نژاد باریک و کشیده بودن است.پوزه ان کمی باریک و خمیده است.بینی سیاه رنگ و چشمها کشیده و سیاه است.موهای بدنش بلند و موجدار یا شدیدا فر است.گوشها اویزان و داسی شکل هستند و روی گردن قرار میگیرند.URL=http://www.pic1.iran-forum.ir/][/URL.