يک زيست شناس برجسته کشور گفت: اردک ارده‌اي با 51 سانتيمتر طول از نظر اندازه متوسط است، اما بزرگترين اردک روي آب چر مي‌باشد.
پروفسور نصراله رستگار پوياني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه با استناد به کتاب پرندگان ايران، نوشته جمشيد منصوري، در خصوص اردک ارده اي، اظهار داشت: اردک ارده اي با نام علمي Anas strepera پرنده‌اي از تيره اردک‌هاي روي آب چر مي‌باشد. بال‌هاي اين پرنده نوک تيز و شبيه گيلار و پروازش با بال زدن سريع همراه است و معمولا با اردک‌هاي سرسبز به سر مي‌برند.
وي افزود: آينه بالي اردک ارده‌اي در هر دو جنس، سفيد رنگ و در هنگام پرواز به وضوح نمايان است. پرنده نر عمدتا خاکستري تيره و اطراف دمش سياه و شکمش سفيد رنگ مي باشد؛ هنگام پرواز پوشپرهاي بلوطي رنگ، بال و شاهپرهاي اوليه و ثانويه‌اش خاکستري مايل به قهوه اي است.
رستگار پوياني ادامه داد: منقار آن به رنگ خاکستري است که در پرنده ماده حاشيه منقار زرد نارنجي و پاها به رنگ زرد نارنجي است. هنگامي که روي آب قرار دارد، انتهاي سياه رنگ بدن در مقابل پر و بال خاکستري بهترين نشانه تشخيص اين پرنده است. در پرنده جوان، رنگ منقار، زرد است.
مدير گروه زيست شناسي دانشگاه رازي کرمانشاه در خصوص صداي اردک ارده اي اظهار داشت: صداي پرنده نر به صورت کشيده و تو دماغي شبيه « ررپ، rerep» و در هنگام نمايشهاي جنسي به صورت «پي اي،pyee» به گوش مي رسد.
وي در رابطه با زيستگاه اين پرنده، گفت: اردک ارده‌اي عمدتا در مناطق تالابي، باتلاقها و آبهاي شور و به ميزان کمتر در سواحل دريا به سر مي‌برد.
رستگار پوياني يادآور شد: در استان کرمانشاه، اردک ارده‌اي را مي توان در اطراف درياچه ها و برکه‌ها مشاهده کرد که زمستان خود را در آن مي‌گذراند.