فیل‌ها نیز همانند انسان‌ها با یکدیگر بحث می‌کنند، روابط عاطفی برقرار می‌کنند و حتی ممکن است هنگام پیک‌نیک‌ خانوادگی خود بر سر تعیین مسیر دچار اختلاف عقیده شوند.


مسئولان حفاظت از محیط زیست با بررسی زندگی اجتماعی فیل‌ها به تازگی دریافته‌اند که فیل‌های آفریقایی حرکات و احساساتی شبیه حرکات و احساسات انسانی دارند.

بر اساس گزارش دیلی میل، نتایج مطالعات 40 ساله دانشمندان روی رفتار و حرکات فیل‌های پارک ملی آمبوسلی در کنیا نشان می‌دهد که این حیوانات در تعیین مسیر گاهی دچار اختلاف می‌شوند و رفتار پیچیده‌ای از خود نشان می‌دهند.همچنین فیل‌ها گاهی شانه‌هاشان را به یکدیگر می‌زنند، خرطوم‌هایشان را به نشانه خوشامدگویی تکان می‌دهند و یا خرطوم خود را زیر عاج‌شان قرار می‌دهند که این عمل نشانه دعوت کردن دیگر فیل‌ها به بازی کردن است.در واقع آن‌ها با تکان دادن بدن خود و یا ایجاد صداهایی به روش انسان‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. معمولا اولین بحث‌ها برای تعیین مسیر با صدای غرش "از اینجا برویم" شروع می‌شود.

همانطور که نوزادان انگشت شصت خود را می‌مکند، بچه فیل‌ها نیز برای کسب آرامش خرطومشان را می‌مکند
.منبع : http://forum.iranvij.ir