به گزارش آپام، به نوشته ی تاکسل: Bergmönch دوچرخه تاشوی جالبی است که تبدیل تنها در ۲ دقیقه به یک کوله پشتی تبدیل می شود. با این دوچرخه شما به راحتی می توانید از کوه بالا بروید، با دستانی آزاد و بدون محدودیت و بعد با این دوچرخه از بالای کوه به پایین حرکت کنید.