این نوع سگ ها رو دست کم نگیرد بر عکس هیکلی که ضعیف نشون میدند از قدرت بدنی بالایی برخوردارند و پیشنهاد میکنم برای نگهبانی از این نوع استفاده کنید
من خودم از این نوع پرورش میدم