رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:
دو سوم گونه‌هاي گياهي و جانوري متعلق به آسيا و اقيانوسيه است
ايرن- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: بيش از دو سوم گونه‌هاي گياهي و جانوري جهان متعلق به منطقه آسيا و اقيانوسيه است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، محمد جواد محمدي زاده در مراسم افتتاحيه نشست منطقه‌اي آسيا و اقيانوسيه (ساز و کار بين الدولي تنوع زيستي و خدمات زيست بومي ) که امروز در سالن همايش‌هاي سازمان محيط زيست برگزار شد، اظهار داشت: در منطقه ما غني‌ترين تنوع زيست جهان، بي همتا ترين اکو سيستم‌هاي حياتي با کارکردهاي متنوع و کم نظير در کنار کهن‌ترين تمدن‌ها وجود دارد و براي حفاظت از عناصر حياتي و طبيعت بر ما تکاليفي را در مقابل جامعه جهاني تعيين مي‌کند.

وي ادامه داد: بيش از 2 سوم از گونه‌هاي گياهي و جانوري شناخته شده در جهان متعلق به منطقه آسيا اقيانوسيه است. بنابراين اين منطقه لازم است پيش آهنگي حرکت‌هاي علمي در اين عرصه را بر دوش بگيرد.

محمدي زاده عنوان کرد: تنوع زيستي کليد تضمين ذخيره غذايي جهان است و براي زيست فناوري و به ويژه کشاورزي و پزشکي منبع عظيمي از ژن فراهم مي‌کند. همچنين براي بوم گردشگري (بيوتوريسم‌ها) محبتي عظيم به شمار مي‌رود.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بيان کرد: نام گذاري سال 2010 به نام سال جهاني تنوع زيستي و نام نهادن دهه حاضر به نام دهه تنوع زيستي توسط سازمان ملل متحد، نشان از توجه کشورهاي جهان به اين موضوع دارد.

محمدي‌زاده اظهار داشت: با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته براي تشويق کشورهاي صنعتي و در حال توسعه به اتخاذ توافقي مشترک در مورد اينکه حفاظت از طبيعت قرباني بهره وري اقتصادي نشود اما توافق مشترک بين تمام کشورها وجود دارد که براي برقراري ارتباط قوي‌تر و مستحکم‌تر نياز به ساز و کار براي تنوع زيستي است که به عنوان مکانيسم جهاني معرفي مي‌شود.

وي ضمن چند توصيه به کارشناسان و نمايندگان کشورهاي مهمان گفت: تعادل در مواجه با طبيعت و رجعت انسان به اصل خويش به عبارتي بهره برداري معقول و آشتي انسان با طبيعت کليد توفيق و تضمين کننده حيات رو به تعالي همه انسان‌ها است. بنابراين همان گونه که در تمامي کتب آسماني و الهي اشاره شده بايد مسير حرکت را به درستي تشخيص داده تا سياست دو سر برد حقوق آدمي و طبيعت را تامين کند.

محمدي‌زاده بيان کرد: ابزارهاي حقوقي مانند معاهده و پروتکل‌ها فقط بستر کار را فراهم مي‌کند ولي ابزار واقعي که اخلاق و تحول درون به ويژه در نگرش به تنوع زيستي بوده است، بايد تغييرات شگرفي را ايجاد کند.

معاون رئيس جمهور با بيان اينکه آنچه کرده‌ايم در چند دهه گذشته آينده بسيار ناگوار را در پي خواهد داشت، تاکيد کرد: دانشمندان ما بايد از تکرار کرده‌هاي کلاسيک و کليشه‌اي دوري کنند و به تراوشات ذهني جديد در اين زمينه نيازمنديم. ضمن اينکه بايد از کليشه‌ها و قالب‌ها خارج شده و طرحي نو بياوريم..

محمد‌ي‌زاده گفت: انتظار دارم نتايج اين نشست علمي در تهران در اجلاس آتي IPBEF (تنوع زيستي) که در پاناما سيتي برگزار مي‌شود يک بسته عملياتي و سياستي کارآمد تبديل کند و در هر يک از شاخصه‌ها راه حل محوري روشني ارائه کند.

نشست منطقه اي آسيا- اقيانوسيه با موضوع سازوکار بين دولي تنوع زيستي و خدمات زيست بومي امروز - شنبه - با حضور 42 کشور از منطقه آسيا و اقيانوسيه در سازمان حقاظت محيط زيست آغاز شد . اين نشست به مدت سه روز در تهران ادامه دارد.


انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن