حدود ۵ هزار قو در چند سال اخیر از سیبری در تالاب های شهر سرخ رود مهاجرت می کنند و بعد از فصل سرما به همان محل برمی گردند.
عکس: مهر/ محسن رضاپور