کانور ها مقداری رژیم غذایی متفاوتی دارند.
ان ها گاهی مشغول به خوردن علف و گل میکنند و گاهی خزه های درختان را میخورند.
از میوه جات نیز استقبال خوبی میکنند.
گاهی به دنبال حشرات و لارو ان ها میگردند و این یکی از خوراک محبوب تنهاست .
در اسارت به خوردن سبزی تمایل زیادی نشان میدهند .
بذر گیاهان نیز در رژیم غذایی ان ها جای ویژه ای دارد .نوشته شده توسط کسری
کپی برداری تنها با حفظ منبع و نام نویسنده مجاز خواهد بود .
اختصاصی میهن پت