محققان با بازسازی فسیل پنگوئن ماقبل تاریخ دریافته‌اند، این حیوان بزرگ‌تر از پنگوئن‌های امپراتور فعلی بوده است.به گزارش فانتزی، اسکلت نسبتا کاملی از پنگوئن Kairuku در سال 1977 میلادی بدست آمده بود و حدود دو ماه قبل نیز استخوان‌های جدیدی از این گونه توسط محققان دانشگاه کارولینا کشف و با استفاده از دو اسکلت جدا گانه و اسکلت یک شاه پنگوئن مدرن به عنوان راهنما، بازسازی اسکلت پنگوئن ماقبل تاریخ امکانپذیر شد.محققان با بازسازی اسکلت‌های به جا مانده از یک گونه پنگوئن ماقبل تاریخ دریافتند که بدن این حیوانات هیچ شباهتی با گونه‌های شناخته شده پنگوئن ها ندارد.به گفته «دانیل کسپکا» محقق دیرینه‌شناسی دانشگاه کارولینای شمالی، این پنگوئن ماقبل تاریخ از گروه Kairuku در مقایسه با سایر پنگوئن ها، دارای پوستی براق‌تر و بدنی باریک‌تر، باله‌هایی بلندتر و منقاری باریک و بلند بوده است.
این پنگوئن با قد 1٫21 متر حدودا 30 سانتی متر، بلندتر از پنگوئن امپراتور به عنوان بلند قامت‌ترین پنگوئن امروزی است.پنگوئن Kairuku بومی نیوزیلند در 25 میلیون سال قبل می‌زیسته استپیش از این تصور می‌شد که تنها یک یا دو گونه پنگوئن در منطقه نیوزیلند ساکن بوده‌اند که یافته‌های جدید حضور پنج گونه از این حیوانات را در منطقه نشان می‌دهد. در دوره الیگوسن و در دوره زندگی پنگوئن Kairuku بخش زیادی از نیوزیلند در زیر آب قرار داشت.نتایج بازسازی اسکلت پنگوئن 25 میلیون ساله بزودی در مجله فسیل شناسی مهره داران (Vertebrate Paleontology) منتشر می‌شود.