سگ های ورزشی
اصولا به سگ های شکاری و مسابقه ای ورزشی می گویند.این گروه بعضی از پرطرفدارترین خانواده ها مانند ستر و رتریور و پویینتر و اسپنیل را شامل می شود.
پرطرفدارترین نژاد این گروه لبرادور رتریور است.لیست کامل نژادهای این دسته در ادامه:

American Cocker Spaniel
American Water Spaniel
Brittany
Chesapeake Bay Retriever
Clumber Spaniel
Curly-Coated Retriever
English Cocker Spaniel
English Setter
English Springer Spaniel
Field Spaniel
Flat-Coated Retriever
German Shorthaired Pointer
German Wirehaired Pointer
Golden Retriever
Gordon Setter
Irish Setter
Irish Water Spaniel
Labrador Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Pointer
Spinone Italiano
Susseex Spaniel
Vizsla
Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Wirehaired Pointing Griffon
اگر مطالبی راجع به نژادهای بالا دارید در این بخش قرار دهید.
نویسنده: kasra jamshidi
اقتباس از AKC
مطلب اختصاصی میهن پت