سگ های عروسکی
سگ های زیر 3 کیلو گرم و عروسکی و آپارتمانی را عروسکی می گویند.
یورکشایر تریر باهوش ترین و پرطرفدارترین عضو گروه است البته عروسکی ها گره گسترده ای را شامل میشوند.
لیست کامل نژادها در ادامه:

Affenpinscher
Brussels Griffon
Cavalier King Charles Spaniel
Chihuahua
Chinese Crested
English Toy Spaniel
Havanese
Italian Greyhound
Japanese Chin
Maltese
Manchester Terrier
Miniature Pinscher
Papillon
Pekingese
Pomeranian
Poodle
Pug
Shih Tzu
Silky Terrier
Toy Fox Terrier
Yorkshire Terrier
در صورتی که مطالی راجع به نژادهای بالا دارید در این بخش قرار دهید.
نویسنده: kasra jamshidi
اقتباس از AKC
مطلب اختصاصی میهن پت