پاراکیت کارولینا یا کارولینا کانور در امریکای شمالی می زیسته و
اکنون نسل آن منقرض شده.


تنها گونه بومی ایالات متحده بود.
این طوطی کوچک با دم دراز سبز رنگ با نام کارولینا به اندازه قابل ملاحظه ای اجتماعی بود.
در گله های بزرگ زندگی می کردند.

شکارچیان و از طرفی افت شمرده شدن انها برای مزارع و قطع درختان جنگلها برای ایجاد فضای بیشتر جهت زمین های زراعی و استفاده زیاد از پرهای ناحیه دم انها جهت تزیین کلاه خانم ها در سالهای ۱۹۰۰

و پیش از آن و نگهداری از انها به عنوان حیوان خانگی زیبا یکی از دلایل انقراض انها بود.
به خاطر تعداد بیشمار تهدیدات مختلف نهایتا انها منقرض شدند.

انها حتی به اسانی در اسارت پرورش میافتند اما
به دلیل اعتراض کشاورزان دسته های زیادی از انها کشته شدند هرچند که کشاورزان انها را برای مقابله با برخی از افت های مهاجم ارزشمند هم می دانستند.


انها قابلیت پرسه زدن اطراف شهرک های انسان ها را نداشتند و با تخریب بیشتر محیط زیست انها به سرعت نابود شدند.

اخرین نمونه های وحشی در شهرستان Okeechobee نزدیک فلوریدا در سال ۱۹۰۴ رویت شد.
اخرین پرنده اسیر در باغ وحش سینسیناتی در سال ۱۹۱۸ درگذشت.تعدادی تخم هم یافت شده که پس از تجزیه و تحلیل مولکولی می توان تعیین کرد که ایا این تخم ها از کارولینا کانور نابود شده هستند یا خیر.