رشد ۴۳ در صدی پرندگان آبزی و کنار آبزی در استان آذربایجان غربی سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی استان آذربایجان غربی پایان یافتبه گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی،سرشماری زمستانی پرندگان آبزی وکنار آبزی استان آذربایجان غربی همزمان در سرتاسر جهان در ژانویه سال ۲۰۱۲ بمدت ۲۵ روز(از ۱۱ دیماه آغاز و تا پنجم بهمن ماه ادامه داشت)در زیستگاههای آبی استان،توسط کارشناسان معاونت محیط طبیعی اداره کل و با همکاری واحدها انجام گرفت.این گزارش می افزاید: در این سرشماری تعداد ۴۷ هزار و ۷۵۷ قطعه پرنده از ۶۷ گونه در زیستگاهها مشاهده شد که در مقایسه با آمار سال۱۳۸۹ از نظر تعداد برابر ۹/۴۳درصد و از نظر تعداد گونه ۴/۱۳درصد افزایش را نشان می دهد.گفتنی است،این تعداد پرنده در ۲۱ منطقه تالابی-رودخانه ای استان آذربایجان غربی سرشماری شد.