دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از برپایی طرح آموزشی برای ساکنان روستاهای همجوار با مناطق حفاظت شده استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،‌حسین آقامیری اظهار داشت :این طرح به منظور آموزش و تنویر ساکنین روستاهای همجوار با مناطق حفاظت شده استان برنامه ریزی شده است که در مرحله نخست، در ۱۰۰روستا برپا می شود .
وی ضمن تاکید بر تمرکز بر باورهای ناصحیح جامعه درزمینه حفاظت محیط زیست ، افزود : توجه به محیط زیست روستا و اصول حفاظت از آن به عنوان یکی از ارکانهای اصلی مدیریت روستایی درخور توجه است ؛ به همین منظور اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سالهای گذشته نسبت به برگزاری سلسله برنامه های آموزشی به منظورتوانمند سازی زیست محیطی اعضای شوراهای اسلامی روستا و دهیاران در بسیاری از شهرستانهای خراسان رضوی اقدام نمود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به این که مناطق روستایی بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است ،‌خاطرنشان کرد :‌ جامعه روستایی نقش اساسی در حیات و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.
آقامیری گفت :‌ با توجه به اهمیت و جایگاه جامعه روستایی در کشور و مشکلات و چالش هایی که این جامعه در فرایند توسعه خود با آن مواجه است، شناخت و تحلیل شرایط کنونی جهت مدیریت بهینه روستاها به منظوردستیابی به ساماندهی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستا هاست اهمیت ویژه ای دارد .
وی در پایان تاکید کرد:‌ این موضوع نظر به وظیفه قانونی دهیاران نسبت به حفظ محیط زیست روستا تدوین واجرا گردید ولی آنچه مسلم است حفاظت از محیط زیست با اعمال قانون و صرفا به دست مسئولین عملیاتی نخواهد شد و نیاز به فرهنگ سازی و بهره مندی از توان و تفکر مثبت روستائیان دارد .