دیده بان حقوق حیوانات:کشتار جاده ای، مشکلی است که به دلیل نادیده انگاشتن جان حیوانات، و همچنین اهمیت پایین رعایت مقررات رانندگی برای برخی افراد رخ می دهد. این مساله یکی از موارد قابل توجه ایراد صدمه به حیات وحش است، تا جایی که در دهه گذشته به طور متوسط سالی یک یوز ایرانی در تصادف با خودرو از بین رفته است. درصد قابل توجهی از حیات وحش پارک ملی گلستان هر ساله صرفا به دلیل عبور جاده از میان این منطقه تلف می شوند و شرایط در جاده های عادی کشور از این هم بدتر است.در این میان گروه سبز مازندران در گزارشی تکان دهنده از کشتار شبی ۶۰ شغال در جاده های این استان پرده بر می دارد.این گروه با طرح این سووال که «به کدامین جرم کشته شده اید؟» می افزاید:امام علی می فرمایند: اتقوالله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم یعنی از خدا بترسید در حق بندگانش و بلادش زیرا شما مسئول هستید حتی در برابر زمین ها و ستوراناگر مورچه ای بتواند به خداوند از پیامبرش سلیمان، شاه جهان آن روز شکایت کند یک شغال نمی تواند به خداوند شکایت کند؟آیا این داستان سلیمان و مورچه افسانه است؟ چرا برای ما این وقایع را بیان کردند؟ آیا برای پرکردن وقت مردم و صفحات کتابها گفته اند؟آیا ما حق داریم جان این حیوانات را بی جهت بگیریم؟ چرا نسبت به مخلوقات خداوند اینقدر بی رحم هستیم؟ آیا تا به حال آثار این ستم ها گریبانگیر ما نشده است؟ قطعا” شده است.این همه سرگردانی مردم و بی مهری مردم به یکدیگر نمی تواند از خشم خداوند به این افعال ما باشد؟ آیا فکر می کنید خداوند این حیوانات بی گناه را تنها گذاشته است و انتقام نمی گیرد؟ اگر رحم به حیوانات سودی نداشته است چرا عالم جلیل القدری مانند آیت ا… حسن زاده آملی برای سگ شیرده ای با توله اش که در سر راه ییلاقش در ایرای آمل قرار داشت جگر سفید تهیه می کرد. این شخص با اگاهی معنوی خودش از وجود آن سگ بی صاحب مطلع بود و برای آن غذا تهیه می کرد. براستی این آقا چه نیازی به سیر کردن این سگ بی صاحب داشت؟ چه سودی داشت؟ مگر این سگ مال پادشاه عالم بود؟ مگر پادشاه می دید که حسن زاده در یک راه فرعی و دنج به سگ گرسنه اش غذا می داد؟آیا می دانید یکی از امامان نیمی از غذایش رابه سگ ولگردی داد؟ما جان را به مخلوقات زنده ندادیم که بگیریم و اگر قرار است بگیریم باید به اذن خدا بگیریم.آیا نمی دانید در اروپا چقدر برای جان حیوانات ارزش و اعتبار قائلند؟ زمانی مازندرانی ها قورباقه را نمی کشتند و می گفتند در جهنم این حیوان بر سر ما آب می ریزد!!!!!