[IMG]http://www.**********clinic.com/images/cat/cat-neutering-surgery1.jpg[/IMG]اخته کردن گربه نر یکی از مناسب ترین اقدامات در مسیر رشد گربه محسوب می شود و باعث عادت کردن گربه به زندگی در محیط منزل شده و به این ترتیب گربه شما دوست داشتنی تر می شود . دلیل اصلی اخته کردن گربه ، کاهش رفتارهای خشونت آمیز و غیر قابل قبول گربه در محیط خانه است که البته این رفتارها در زندگی خیابانی گربه طبیعی است ؛ ولی در یک محیط انسانی قابل تحمل نیست .


[IMG]http://www.**********clinic.com/images/cat/cat-neutering-surgery2.jpg[/IMG]چند نکته :

گس از انجام این جراحی ، بیش از %90 پرسه زدن های جفت یابی گربه کاهش خواهد یافت (تقریبا ً 60% پرسه زدن ها ، بلافاصله پس از جراحی کاهش می یابد) .

با انجام این عمل جراحی ، بیش از 90% خشونت و جنگیدن با گربه های دیگر کاهش می یابد (تقریبا ً 60% این مشکل بلافاصله پس از جراحی کاهش می یابد)

بیش از%90 علامت گذاری با ادرار گربه نز ، پس از انجام این جراحی کاهش می یابد (تقریبا ً %80 بلافاصله پس از جراحی کاهش می یابد) .

دلیل دیگر اخته کردن گربه ، تغییرات فیزیکی بدن است . گربه ای قبل از بلوغ عقیم می شود (بهترین زمان برای عقیم کردن حدود شش ماهگی است) ، خصوصیات جنسی ثانویه آن رشد نمی کند و این خصوصیات شامل افزایش بافت عضلانی بدن مانند ضخامت بافت عضلانی در اطراف صورت و نواحی دستگاه تناسلی است .

این جراحی به چه صورت انجام می گیرد ؟

جراحی اخته کردن گربه نر یکی از جراحی های ساده در کلینیک های دام کوچک است . بدین ترتیب که بایستی گربه از شب قبل از جراحی ، پرهیز غذایی داشته و دارای معده خالی در هنگام تزریق ماده بیهوشی باشد (مانند تمامی بیهوشی ها) . جهت انجام جراحی ، با یک شکاف کوچک در ناحیه اسکروتوم ، بیضه و بند آن خارج شده و بند بیضه به دور محور خود گره زده شده و به این ترتیب خون بندی می شود و به دلیل کوچک بودن محل برش ایجاد شده ، شکاف نیازی به بخیه ندارد .


[IMG]http://www.**********clinic.com/images/cat/cat-neutering-surgery3.JPG[/IMG]


[IMG]http://www.**********clinic.com/images/cat/cat-neutering-surgery4.jpg[/IMG]مراحل پس از جراحی چگونه است ؟

معمولا پس از این جراحی مشکل خاصی گزارش نشده است . به هر حال بهتر این است که پس از اتمام جراجی ، به مدت 2 تا 3 ساعت حیوان تحت مراقبت قرار گیرد و در صورتیکه خونریزی از محل جراحی مشاهده نشد ، می توان آن را به منزل برد و بایستی تا دو هفته از حمام کردن گربه پرهیز کرد .


[IMG]http://www.**********clinic.com/images/cat/cat-neutering-surgery5.jpg[/IMG]

http://www.mainvets.com/cat-health/516-cat13.html